Zwroty – konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

1. Każdej osobie, która dokonuje zakupu towarów lub usług jako konsument, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia w którym Klient otrzymał ostatni zamówiony produkt. Uwaga! prawo do odstąpienia od umowy nie będzie Ci przysługiwać w przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zobowiązany jesteś do złożenia oświadczenia woli w tym względzie. Możesz skorzystać z naszego formularza który pobierzesz tutaj (POBIERZ)

3. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu wyślesz nam maila lub pismo.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą i z tego powodu my zobowiązani jesteśmy zwrócić na Twoją rzecz poniesione przez Ciebie płatności, a Ty zobowiązany jesteś do zwrotu zakupionych produktów.

5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (o ile takie poniosłeś). Płatność może zostać przez nas wstrzymana do czasu otrzymania od Ciebie produktów z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania. Twoje płatności zwrócimy Ci przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że zażądasz, abyśmy zwrócili Ci Twoje środki w inny sposób.

6. Produkty powinny zostać zwrócone nie później niż 14 dni, od dnia w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie będziemy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.

7. Możliwość zwrotu obejmuje produkty nieużywane, czyste oraz z metką/oryginalnym opakowaniem

8. W przypadku odstąpienia od umowy ciąży na tobie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Reklamacje

1. W celu złożenia reklamacji, należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@wiejski-klimat.pl z opisem powodu reklamacji oraz z załączeniem zdjęć obrazujących uszkodzenia/wady produktów. Przyjęcie zgłoszenia reklamacji potwierdzimy w wiadomości zwrotnej. Zgodnie z polskim prawem, reklamację rozpatrujemy maksymalnie w ciągu 14 dni.

2. W przypadku reklamacji dotyczących niezgodności z umową lub roszczeń gwarancyjnych zobowiązany jesteś podać:

a. dane kontaktowe – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
b. dane dotyczące umowy lub towaru tak abyśmy mogli zidentyfikować transakcję,
c. powód reklamacji, a w przypadku gdy powołujesz się na wady fizyczne towaru, także dokumentację fotograficzną wad,
d. Twoje żądania (jaki sposób rozwiązania reklamacji Cię interesuje)

Back to Top
Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Zostaw poniżej swój prawidłowy adres e-mail.

Szukaj produktów

Produkt został dodany do koszyka